House Vision 2 Exhibition, Tokyo, Japan
for Shinkenchiku-Sha
[published in Juutakutokushuu 2016:09]

02-04
Rental Space Tower
by Sou Fujimoto

05-09
Yoshino-sugi Cedar House
by Go Hasegawa

10-15
Inside-Out/Furniture House
by Jun Igarashi / Taiji Fujimori

16-20
Tanada Terrace Office
by Atelier Bow-Wow

http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian03.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian63.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian61.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian62.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian14.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian06.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian08.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian10-copy.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian11-copy.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian52.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian36.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian37.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian47.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian45.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian40.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian28.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian24.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian30x.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian29.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_housevisionfabian33x.jpg
http://itismoifabian.com/files/gimgs/73_jt1609housevision1.jpg